Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130.000 Zł


Zapytanie na zadanie
„Wykonanie nasadzeń 170 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego.”

znajduje się:

 

2022-03-28 
Zapytanie na zadanie
„Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku”
znajduje się:

 

2022-01-27 
Zapytanie na zadanie

„Budowa chodnika w Klępinie”
znajduje się:

 

2021-10-07 


 

Zapytanie na zadanie
„Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego”
znajduje się:

 

2021-10-07 


 


Zapytanie na zadanie
„Dostawa posypywarki ciągnionej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”
znajduje się:

 

2021-10-07Zapytanie na zadanie
„Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku”
znajduje się:

 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/4756682021-06-29


Zapytanie na zadanie  „Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku”

 

 

znajduje się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470634

2021-06-02 Zapytanie na zadanie
„Naprawa nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard”
znajduje się:

2021-06-02 
Zapytanie na „Dwukrotne koszenie poboczy na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku” znajduje się :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/451470
2021-04-28


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 200 szt. młodych drzew w pasie drogowym
dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
"


 • zapytanie ofertowe 
2021-03-24


 • protokół z wyboru oferty
2021-03-30


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Utrzymanie
 zieleni w Stargardzie w 2021 roku"


 • zapytanie ofertowe 
2021-03-23


 • protokół z wyboru oferty
2021-03-31


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Pielęgnacja
 drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku"


 • zapytanie ofertowe Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
 • specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
2021-01-18

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-27

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"
Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku"


 • zapytanie ofertowe 
 • specyfikacja
 
 • umowa
 • oferta cenowa
2021-01-18

 • protokół z wyboru oferty
2021-01-27


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"
Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych
dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 r.
"


 • zapytanie ofertowe 
 • Specyfikacja
 • umowa
 • oferta cenowa
 • oferta cenowa wersja edytowalna
2021-01-19 • protokół z wyboru oferty
2021-01-25