Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na Wykonanie aktualizacji dokumentacji na zadanie: "Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie."
 Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na aktualizację dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa DP nr 1711Z Stargard Szczeciński – Witkowo Pierwsze oraz DP nr 1716Z Witkowo Pierwsze – Dolice – granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności. DP 1711Z. Etap A odc. od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną do tablicy Stargardu”.
 
W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 
 
Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub elektronicznym podpisem osobistym
 
W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
07.07.2022 15:04
<<< powrót do przetargów