Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł1657200691.png
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.
więcej >>>

1657200649.png
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie"
więcej >>>

1657199203.png
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie"
więcej >>>

1657199092.png
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na Wykonanie aktualizacji dokumentacji na zadanie: "Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie."
więcej >>>

1657198842.bmp
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
więcej >>>

1657198609.bmp
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.
więcej >>>