Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego


 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego


  • Ogłoszenie
  • SIWZ + załączniki od 1 do 6
  • załącznik nr   7   do SIWZ  wzór umowy
 
  • załącznik nr 8 do SIWZ -  SSTWiOR
  • załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dróg
Data wprowadzenia: 13.02.2020
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop  • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 28.02.2020
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 16.03.2020
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych 13.02.2020 09:29
<<< powrót do spisu archiwum