Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II

Dofinansowanie – 976.580.47 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1.954.341,74 zł

Celem oraz planowanym efektem przebudowy przedmiotowej drogi było wykonanie nowej nawierzchni drogi na długości: odcinek pierwszy 741 m i odcinek drugi 521 m, skorygowanie przebiegu jezdni, ujednolicenia szerokości jezdni do 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m), przebudowa 4 skrzyżowań z drogami publicznymi, przełożenie nawierzchni na części chodników, wykonanie 2 nowych przejść dla pieszych i czterech przystanków komunikacyjnych z peronami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całej długości odcinka.
 
Wykonano:
nową nawierzchnię bitumiczną jezdni                                                          –   8908 m2
przełożenie nawierzchni zjazdów (30% z nowej  kostki betonowej)            -    285 m2
przełożenie nawierzchni chodników (30% z nowej  kostki betonowej)               -    697 m2
przełożenie nawierzchni zatok autobusowych(30% z nowej  kostki betonowej)  -    202 m2
nowe chodniki i perony z kostki betonowej                                                   -    183 m2
oznakowanie poziome grubowarstwowe                                                   -    301 m2
znaki drogowe                                                                   -  38 szt
przebudowa wpustów deszczowych                                                           -      10 szt