Przejazdy nienormatywne

Procedury

Wydawanie decyzji dla kategorii III – przejazdy nienormatywne

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Powiatowych

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesiona opłaty za wydanie zezwolenia

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012 poz. 764).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012 poz. 366).

Opłaty

1.       200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

2.       400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

3.       1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

4.    2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

Opłatę uiścić na konto

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

51102048670000150200079301

 

Wydawanie decyzji dla kategorii II – przejazdy nienormatywne

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Powiatowych

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesiona opłaty za wydanie zezwolenia

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012 poz. 764).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012 poz. 366).

Opłaty

5.       100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Opłatę uiścić na konto

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

51102048670000150200079301

 

Do pobrania


  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III