Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego

Powiat Stargardzki,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard


ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie.
Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego."


  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
  • załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót
  • załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  • załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
  • Projekt wykonawczy
  • Plan BIOZ

Data wprowadzenia: 06.03.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • zawiadomienie - informacje po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 22.03.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 04.04.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop 

Zarząd Dróg Powiatowych 06.03.2017 13:05
<<< powrót do spisu archiwum