Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej
Powiat Stargardzki,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
 • Załącznik nr 8  do SIWZ – przedmiar robót
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy
 • Załącznik nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy wersja edytowalna
 • Informacja BIOZ
 • opis drogowy
 • opis kanalizacja deszczowa
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • PB_1C_I_1_2.3
 • PB_1C_II_3_2.3
 • PB_1C_II_3_3.3
 • PB_1C_II_3_3.4

Data wprowadzenia: 07.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • zawiadomienie - informacje po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 28.02.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia: 20.03.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert KnopZarząd Dróg Powiatowych 07.02.2017 13:18
<<< powrót do spisu archiwum