Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach.
Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu.
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach.


  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
  • załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
  • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  • Projekt

Data wprowadzenia: 13.06.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 03.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • zawiadomienie o uniewnieniu postępowania
Data wprowadzenia: 03.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych 13.06.2017 13:39
<<< powrót do spisu archiwum