Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu Szczecińskiego
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 
- telefon / fax 91-577-52-19 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu Szczecińskiego

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • załącznik nr 1 do ST - wykaz jezdni
  • załącznik nr 2 do ST - wykaz chodników i przejść dla pieszych
  • załącznik nr 3 do ST - wykaz koszy ulicznych na odpady 
  • załącznik nr 8A - wzór umowy - zadanie nr 1
  • załącznik nr 8B - wzór umowy - zadanie nr 2
  • Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Data wprowadzenia: 06.10.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Data wprowadzenia: 05.11.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych 06.10.2014 19:15
<<< powrót do spisu archiwum