Szkoda komunikacyjna


 
1. Szkoda komunikacyjna
  • Uprzejmie informujemy, iż wszelkie roszczenia związane z uszkodzeniami pojazdów powstałymi wskutek złej nawierzchni jezdni dróg powiatowych należy zgłaszać na zamieszczonym poniżej formularzu.

  • Zgłoszenie należy przesłać do:
1.    InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
       Tryb zgłoszenia szkody:
       e-mail: szkody@interrisk.pl
       Call center: 22 212 20 12
    Poczta tradycyjna:
       InterRisk TU S.A.,
       Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Oraz do:
2.    Zarząd Dróg Powiatowych
       ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
        e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

 
  • druk zgłoszenia
Domniemuje się, że zgłoszenie szkody otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych zostało przesłane również do InterRisk TU SA.

Postępowanie likwidacyjne zgłoszonej szkody prowadzone będzie przez InterRisk TU SA.

UWAGA: przed zgłoszeniem szkody prosimy o upewnienie się
pod nr tel. 91 577 52 19, czy nastąpiła ona na drodze powiatowej