Zarządzanie ruchem


 

 
Do pobrania
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu

  • Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu
  • Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu
  • o wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
  • Zobowiązanie organizatora imprezyAkty prawne
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem