Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w sezonie 2020/2021
 

 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
w sezonie 2020/2021


  

 • Ogłoszenie
 • SIWZ + załączniki od 1 do 6
 •  załączniki od 1 do 6 w formie edytowalnej
 • załącznik 7 - wzór umowy
 
 • Specyfikacja Techniczna
 • załącznik 1 do ST - mapa
 • załącznik 2 do ST - standardy
 
 • załącznik 3 do ST - harmonogram
Data wprowadzenia: 22.07.2020
Wytworzył: Ewa Trypuć
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 10.08.2020
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy i  unieważnieniu w części postępowania
Data wprowadzenia: 09.09.2020
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 18.09.2020
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych 22.07.2020 12:55
<<< powrót do spisu archiwum