Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin – Sułkowo – Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.
Powiat Stargardzki,
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin – Sułkowo – Tychowo.
Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.


  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
  • załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
  • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  • część opisowa
  • część rysunkowa
  • specyfikacje
Data wprowadzenia: 22.05.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • informacje po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 08.06.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Data wprowadzenia: 23.06.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych 22.05.2017 16:03
<<< powrót do spisu archiwum