Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax 91-577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt wykonawczy - część opisowa
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 1
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 2
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 3
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 4
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 5a

 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 5b
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Rysunek nr 5c
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - Tabele wyrównanie
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Załącznik nr 15 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót


Data wprowadzenia: 13.06.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Data wprowadzenia: 03.07.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

Zarząd Dróg Powiatowych 13.06.2014 14:19
<<< powrót do spisu archiwum