Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi numer 1751Z, na długości 1 km
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:


Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo
do drogi numer 1751Z, na długości 1 km


 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
 • załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
 • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • Projekt wykonawczy - część opisowa
 • rysunek 1a 1b
 • rysunek 2
 • rysunek 3
 • rysunek 4
 • tabela 1
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Data wprowadzenia: 24.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 08.08.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Data wprowadzenia: 16.08.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych 24.07.2017 11:21
<<< powrót do spisu archiwum