Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.
  Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20
Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka.
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.
 

 • Ogłoszenie
 • SIWZ (zał. od 1 do 6)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót
 • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • Specyfikacje techniczne
 • Projekt Budowlano - Wykonawczy (cześć opisowa)
 • Projekt stałej organizacji ruchu
 • Rys. 1. Plan orientacyjny
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 1
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 2
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 3
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 4
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz1-297x1200
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz2-297x1200
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz3-297x1200
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz4-297x1200
 • Rys. 3. Przekroje normalne
 • Rys. 4. Profil podłużny
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 1
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 2
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 3
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 4
Data wprowadzenia: 08.06.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ
Data wprowadzenia: 18.06.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 
 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 13.06.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia: 11.07.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych 08.06.2018 16:05
<<< powrót do spisu archiwum