Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 130.000zł i 30.000 Euro
<<< powrót do spisu archiwum
Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

 


 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania
z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania


 • Ogłoszenie
 • SIWZ z załącznikami od 1 do 7
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (od 8A do 8E) - objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (od 9A do 9E) - nie objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót - przepust
Uwaga:
W przypadku wypełniania kosztorysów ofertowych w arkuszach kalkulacyjnych w formie edytowalnej należy szczególna uwagę zwrócić na poprawne sformułowania automatycznych funkcji obliczania wartości poszczególnych pozycji.
 
 •  Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy (od 11A do 11E) - objęte dofinansowaniem
 •   Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy (od 12A do 12E) - nie objęte dofinansowaniem
 • Załącznik nr 13 do SIWZ - kosztorys ofertowy - przepust
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - opis technologii wykonania drogi tymczasowej ( od 14A )
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - opis technologii wykonania drogi tymczasowej ( do 14B)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń)
 • Projekt Budowlany (część opisowa i rysunkowa - branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń), organizacja ruchu, geologia - cz I
 • Projekt Budowlany (część opisowa i rysunkowa - branża drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, branża mostowa, zieleń), organizacja ruchu, geologia - cz II
 • Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Data wprowadzenia: 21.12.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 11.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
 • załącznik - decyzja ZRID droga 1704Z
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 1
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 2
 • załącznik - roboty ziemne wlot A - odcinek 3
 • załącznik - roboty ziemne wlot B
 • załącznik  - roboty ziemne wlot D
 • załącznik - roboty ziemne wlot D
 • załącznik - wyrównanie masą wlot A - odcinek 1
 • załącznik - wyrównanie masą wlot A - odcinek 3
 • załącznik - wyrównanie masą wlot C
Data wprowadzenia: 11.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • Modyfikacja treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Modyfikacja treści SIWZ
 •  Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A - zmieniony_1
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A - zmieniony_1
Data wprowadzenia: 16.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop

 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 17.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z MODYFIKACJĄ tresci SIWZ
 • Załącznik - zmienione SST D.04.07.01, D-05.03.05B, D-05.03.05
Data wprowadzenia: 17.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop
 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data wprowadzenia: 17.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z MODYFIKACJĄ tresci SIWZ
 • SST_D10_05_02_zmieniona
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A - zmieniony (2)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót 9A  - zmieniony (1)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A - zmieniony (2)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy 12A - zmieniony (1)
Data wprowadzenia: 19.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
 • Rysunek ogólny przepustu
Data wprowadzenia: 19.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Pismo - modyfikacja treści SIWZ
Data wprowadzenia: 26.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z  dnia 29.01.2018 r. (1)
         - załącznik - plansza - lokalizacja złącza
              -  załącznik - rysunek przepustu drogowego nr 1
                 pt. Rysunek  ogólny - zmieniony
               -  warunki_operatorów_sieci_I
                - warunki_operatorów_sieci_II
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (2)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (3)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (4)
                 -  SST 05-03-01 - zmienione
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 29.01.2018 r. (5)
                  - wyniki pomiarów natężenia ruchu
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (6)
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z modyfikacją z dnia 29.01.2018 r. (7)
                      - SST D-07-01-01 - zmienione
                      - SST D-07-05-01 - zmienione
 •  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 29.01.2018 r. (8)
                    - SST D-02-05-01 - zmienione
 •  MODYFIKACJA treści SIWZ na podstawie odpowiedzi z dnia 29.01.2018 r.
                  -  Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót  8A -
                                zmieniony (3)
 
                   -  Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót 9A  -
                                 zmieniony (2)
                   -  Załącznik nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy 11A -
                               zmieniony (3)
                   -  Załącznik nr 12 do SIWZ - kosztorys ofertowy 12A -
                              zmieniony (2)
                   -  Załącznik nr 13 do SIWZ - kosztorys ofertowy -
                              przepust -  zmieniony (1)
Data wprowadzenia: 29.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (1)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (2)
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ (3)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ
Data wprowadzenia: 31.01.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 07.02.2018
Wytworzył: Tadeusz Mantyk
Wprowadził: Robert Knop


 • Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia: 22.02.2018
Wytworzył: Wiesław Bączkowski
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych 21.12.2017 13:06
<<< powrót do spisu archiwum